Koupací biotop

Úvod / Jezírka koupací / Koupací biotop

Jezírka koupací, koupací biotop

Koupací biotop

V dnešní moderní době se můžeme setkat s mnoha novými produkty a trendy. Jedním z nich je koupání v přírodně čištěné vodě bez chemických přípravků. Koupací biotop lze v nabízených nádržích určených ke koupaní zařadit jako vrchol přírodního koupání.

Trend v maximální možné míře splňuje požadavky na koupaní v biologicky čištěné vodě. Mezi nezanedbatelná kritéria patří i nízkoenergetický a tím k přírodě šetrný provoz čerpadel. Kvalitně postavený, stabilizovaný a dobře ošetřovaný biotop lze provozovat v řádu několika desítek Wattů příkonu. Takto konstruovaná jezírka v maximální možné míře využívají širokého spektra biologických pochodů a vazeb mezi jednotlivými organismy ekosystému, v kterém jsou usměrněny toky energie a živin v rámci nádrže samotné. Výsledkem je pak stabilní systém (biotop), přičemž odrazem správné funkce je po chemické stránce kvalitní (čistá) voda.

S pojmy čistá, čirá, biologicky stabilizovaná voda se může nezasvěcený uživatel setkávat všude kolem sebe v nabídkách různých firem, ale těžko si představí co se pod tímto označením skrývá. Každý z nás si pro srovnání často vybaví sterilní, čistou až křišťálovou vodu v klasickém bazénu, což je velká chyba. Koupací biotop je třeba brát jako celek se vším životem, který se v něm vyskytuje. Kvalitu lze přirovnat k vodě vyskytující se v pískovnách, které vznikly po vytěžení písku a jsou právě kvůli dobrým vlastnostem vody tak často využívány veřejností ke koupání. I zde tolerujeme přítomnost mnohých organismů od přisedlých řas, vyšších rostlin až po drobné živočichy.

Jedním z hodnotících kritérií kvality vody je její průhlednost. V koupacím jezírku by měla být přibližně 2 metry, ale nemluvíme o jakési „totální sterilní čistotě či průzračnosti“. Doporučení vychází z respektování života ve vodě, kdy je pro některé planktonní organismy typické jejich vznášení ve vodním sloupci.

Právě tyto drobné organismy jsou velmi důležité v udržení kvalitní vody vhodné ke koupání jak po biochemické, tak i po vizuální stránce. V tomto případě se do rozporu dostáváme s použitím UV lamp v biotopech, protože tyto užitečné organismy ničí. Zjednodušeně lze celý proces popsat takto: voda napuštěná do biotopu vždy obsahuje větší či menší podíl rozpuštěných živin, tyto živiny jsou zcela přirozeně často v řádu několika dní spotřebovány fytoplanktonem – zelený zákal, ten slouží za potravu drobným živočichům zooplanktonu, který vodu zeleného zákalu zbaví a „pročistí ji“, zcela přirozeně by v duchu potravního řetězce následovaly další organismy které se zooplanktonem živí a to jsou například ryby. Zde narážíme na problematiku výskytu ryb v koupacích biotopech. Pokud ryby v koupacím biotopu chceme, je třeba důkladně prodiskutovat jaké a v jakém množství a zvážit pro i proti.

Další důležitou skupinou mikroorganismů jsou užitečné bakterie žijící ve vodním prostředí. Tak jako ostatní žijí ve vztahu a rovnováze s ostatními složkami systému a i přes to, že je nevidíme, významnou měrou se podílí na kvalitě vody. Mají rozhodující podíl v rozkladu přebytečných živin v biotopu a jsou významným hygienizačním prvkem. Podílejí se na zpracování a přeměně některých prvků, zpřístupňují je pro rostliny a významně tím ovlivňují vlastnosti vodního prostředí. Účinně tlumí nárazovému přemnožení nevhodných baktérií např. salmonel. Svým životem přispívají ke kvalitě vody, která často vykazuje lepších hodnot než ve špatně udržovaném bazénu, kde je jediným čistícím elementem zpravidla sterilizační chemický přípravek, který ovšem musíme pravidelně a svědomitě aplikovat.

Velmi důležitý a o úspěchu často rozhodující údaj je obsah fosforu. Mimo jiné veličiny, zejména obsah tohoto prvku rozhoduje o sezónních nárůstech řas a zelených zákalech, kdy je viditelnost ve vodním sloupci téměř nulová. Optimální množství fosforu je do 0,1 mg v litru vody. Pokud je hodnota vyšší bude náš boj o kvalitní biotop těžší a zdlouhavý.

Čistící laguna koupacího biotopu s ponořenými rostlinami

Fotografie: Čistící laguna koupacího biotopu s ponořenými rostlinami

Zajímavý rozměr, jestliže se na biotop díváme jako na komplexní fungující část přírody, nám dává mimo využívání bahenních rostlin, také pěstování rostlin vodních. Kontakt s takovou nádrží není jen o dobrém zaplavání, ale již jen pohled na širokou paletu rostlin potěší milovníka přírody. Ponořené rostliny pružně reagují na přísun živin a významně konkurují růstu přisedlých řas. Kdo má zkušenosti z akvaristiky může potvrdit, že v zarostlém a dobře fungujícím akváriu s vyváženým živinovým režimem je významně omezen růst řas a naopak. Ponořené rostliny navíc poskytují vhodný prostor pro mnohé mikroorganismy, zooplankton a jiné.

 

Navštivte náš internetový obchod

Navštivte náš internetový obchod epets.cz, PROFI-AQUARIUM Roman Papík. Nosným programem jsou potřeby pro akvarijní a jezírkové ryby ve velkospotřebitelských baleních. Najdete u nás také široký sortiment jezírkového vybavení.

Jezírkové centrum

Jezírkové centrum se nachází v obci Čeperka u dálnice Hradec Králové-Pardubice. Výstava KOI kaprů a jeseterů ve venkovním jezírku. Více

HAPex, exotické dřeviny Akvárium Kroupa OASE Living Water Sekce biobazénů, koupacích a okrasných jezírek Studio zahrady