Jezírka okrasná

Úvod / Jezírka / Jezírka okrasná

Jezírka okrasná

Okrasná jezírka

Několik slov úvodem. Dnešní doba s sebou přináší řadu nových produktů a často nás uvádí v nejistotu a omyl. Podobná situace se odehrává i u zahradních jezírek. Co vše tato jezírka pojí je společný cíl – prosperující nádrž s čistou vodou, která je výsledkem dobře fungujícího systému. K tomu, aby jezírko dobře fungovalo, je ve většině případů zapotřebí filtrace. Můžeme volit mezi filtrací biologickou, která je organickou součástí nádrže tzv. „kořenová čistička“, nebo externí filtrací, která se opírá zejména o mechanické a fyzikální čištění vody. Na našich stránkách se budeme zabývat především biologickou filtrací.

Málokdy můžeme řešit v zahradě jezírka s napájením z přírodního potůčku, proto jsme nuceni vyřešit problém „stojaté vody“. Každá uměle vytvořená nádrž bez průtoku čerstvé a čisté vody vykazuje určité vlastnosti pramenící z obsahu živin ve vodě, z použitých materiálů při výstavbě a způsobených provozem. Přirozenou vlastností vody, zejména pokud se v ní vyskytují ryby, je její zelenání, kalení až hnití. Toto je zcela přirozený proces, při kterém jsou rozpuštěné živiny nejdříve spotřebovány jednobuněčnými řasami vznášejícími se ve vodě. Voda má zelený zákal, který později přechází v hnědavou barvu a často vykazuje i hnilobný zápach. Toto mnozí z nás již zažili při pokusu o zřízení akvária, ve kterém je tento proces obdobný. Co uděláme jako majitelé takové nádrže? V polovině léta to již nevydržíme a jezírko celé vypustíme, vyčistíme a napustíme čerstvou vodou. Dostaneme se tak opět na začátek a celý cyklus se opakuje. Naším cílem proto musí být vytvoření vhodné filtrace, která nás živin zbaví nebo alespoň usměrní jejich spotřebování jinými organismy (bakterie, rostliny). K přírodě se snažíme vždy pouze přiblížit a co nejvíce napodobovat její procesy formou kořenového čištění. Můžeme tak hovořit o vyvážených přírodních systémech, tak často nazývaných biotop. Toto je cesta, kterou jsme se vydali i my.

Biologická filtrace

Konstrukce jezírka s biologickým čištěním musí respektovat pochody probíhající v přírodě. Přirozeným procesem čištění vody v přírodě, zejména tekoucí, je její promývání a zároveň okysličování v břehových partiích s typickými mokřadními porosty. Právě toto je prostor který kolonizují rozličné druhy bakterií a ostatních mikroorganismů, které spotřebovávají a zpřístupňují pro rostliny ve vodě obsažené živiny. Přírodní kamenné a štěrkové partie lze při dnešních technologiích a izolačních postupech s úspěchem realizovat. Takto vybudované břehy jsou navíc velmi vzhledné a při troše zručnosti působí přirozeně. Základním materiálem pro vytvoření vrstvy je praný kačírek (oblázky). Lze přidávat i jiné materiály zejména na bázi zeolitů . Zásadní podmínkou je vytvoření dostatečného objemu porézního substrátu, vhodného pro život mikroorganismů a rostlin. Na tomto místě nelze zcela souhlasit s tvrzením, že o výkonu biologické filtrace rozhoduje pouze její plocha vztažená k ploše volné vodní hladiny jezírka bez uvedení bližší specifikace o způsobu cirkulace vody, pokud tam vůbec je. Pohonnou jednotkou těchto filtračních systémů jsou výkonná čerpadla s nízkým příkonem, která nahrazují přirozený pohyb vody v břehových partiích.

Porost máty bahenní v biologické filtraci přechází v okolní výsadbu trvalek

Fotografie: Porost máty bahenní v biologické filtraci přechází v okolní výsadbu trvalek

Estetické funkce

Jezírka jsou ve většině případů součástí zahradního prostředí, zahradní kompozice. Jako jeden z prvků tohoto prostoru by měly respektovat zvolený styl. V každém případě se nesmí stát místem vzbuzujícím negativní pocity. Jestliže nás při prvním kontaktu uvítá nevzhledně zadekorovaná a viditelná fólie na březích, změť hadic a kabelů na dně jezírka, případně plastová víka šachet, výsledek se nedostavil. Ať se již jedná o napodobeninu přírodního jezírka nebo i o víceméně geometrickou nádrž, vždy je důležité její technické zpracování.

Kámen

K dosažení zamýšleného cíle používáme pro základní vypracování břehu přírodní materiály, zejména různé druhy kamene a oblázky. Břehy tak plynule přecházejí do okolní zahradní výsadby nebo mohou tvořit jasně ohraničený přechod mezi vodou a trávníkem. Výběr kamene je poměrně důležitý, neboť ne vždy se k sobě hodí žulový chodník a pískovcové bloky, betónové obrubníky a bílé valouny, atd. Vnímání neživých prvků v zahradním prostředí je velmi silné a určitá jednotnost při výběru materiálů je vždy výhodná.

Pobřežní a vodní rostliny

Samostatnou stránku pak tvoří zvolená pobřežní vegetace. Rostliny, které se s postupem času rozrůstají, dodají v průběhu let (2-3 roky) jezírku jeho konečný vzhled. Podobně tak dlouhou dobu se vyvíjí přirozená rovnováha v jezírku a je do jisté míry úměrná množství a velikosti rostlin. Více rostlin – více odčerpaných živin z vody!

 

Navštivte náš internetový obchod

Navštivte náš internetový obchod epets.cz, PROFI-AQUARIUM Roman Papík. Nosným programem jsou potřeby pro akvarijní a jezírkové ryby ve velkospotřebitelských baleních. Najdete u nás také široký sortiment jezírkového vybavení.

Jezírkové centrum

Jezírkové centrum se nachází v obci Čeperka u dálnice Hradec Králové-Pardubice. Výstava KOI kaprů a jeseterů ve venkovním jezírku. Více

HAPex, exotické dřeviny Akvárium Kroupa OASE Living Water Sekce biobazénů, koupacích a okrasných jezírek Studio zahrady